International Organisations About Human Rights

African Court of Justice

 

Afrika Adalet Mahkemesi


African Court on Human and People's

Afrika İnsan ve Halk Mahkemesi  


Amnesty International

Uluslararası Af Örgütü 


Council of Europe Commisioner of Human Rights

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği


End Child Prostutition Child Pronography & Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)

Çocuk Fuhuşuna, Pornografisine, Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine Son Ağ 


European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi


European Court of Human Rights 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi


Freedom House

Özgürlük Evi


Human Rights Watch

İnsan Hakları İzleme Örgütü


Inter-American Comission on Human Rights 

Amerikalararası İnsan Hakları Komisyonu


Inter-American Court of Human Rights

Amerikalararası İnsan Hakları Mahkemesi 


International Commision Against Death Penalty

Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyon


International Court of Justice

 

Uluslararası Adalet Divanı


International Labour Organisation (ILO)

 

Uluslararası Çalışma Örgütü


Medecins Sans Frontieres (MSF)

 

Sınır Tanımayan Doktorlar


Office of the High Commisioner of Human Rights

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği


Organisation of Security and Co-operation in Europe (OSCE)

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)


Reporters Sans Frontieres (RSF)

Sınır Tanımayan Gazetecile


Save The Children

Çocukları Kurtarın


UN World Health Organisation (WHO)

Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü