International Human Rights Documents

 

Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulmuş temel insan hakları belgeleri bu başlık altında derlenmiştir. Aşağıda ana sözleşmeleri ve onlara bağlı seçmeli protokolleri İnglizce ve Türkçe olarak bulabilirsiniz.

Metinlerin İngilizceleri, Birleşmiş Milletler kaynaklarından, Türkiye tarafından onaylananlar Resmi Gazete'den alınmıştır.  Türkiye tarafından henüz onaylanmamış sözleşmelerin ise resmi olmayan çevirilerine yer verdik. 

 

Main Documents


- Charter of The United Nations (26 June 1945)  TR / ENG 

Universal Declaration of Human Rights (10 December 1948)  TR / ENG  

 

Main Conventions


International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (21 December 1965)  TR / ENG


International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966)  TR / ENG 

Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966) TR / ENG 

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty (15 December 1989) TR / ENG


International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (16 December 1966) TR / ENG

- Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (10 December 2008)  TR / ENG


Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  (18 December 1979)  TR / ENG 

Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (10 December 1999) TR / ENG


Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (10 December 1984) TR / ENG

- Optional Protocol to the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (18 December 2002) TR / ENG 


Convention on the Rights of the Child (20 November 1989) TR / ENG

- Optional Protocol to the Convention on the Rights of The Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (25 May 2000) TR / ENG

- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (25 May 2000) TR / ENG


- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (18 December 1990)  TR / ENG


- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (20 December 2006)  TR / ENG


Convention on Rights of the Persons with Disabilities (13 December 2006)  TR / ENG

- Optional Protocol to the Convention on Rights of the Persons with Disabilities (12 December 2006) TR / ENG